Omaishoidon tuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. (STM). Omaishoito usein mielletään ikääntyneen hoitamiseksi, mutta hoidettavana voi olla esimerkiksi erityistä hoivaa ja tukea tarvitseva lapsi.

Omaishoidon tarve voi alkaa äkillisesti muun muassa sairauden tai vammautumisen seurauksena, mutta tarve voi lisääntyä myös vähitellen ajan kanssa. Omaishoitajuuteen liittyy usein elämänmuutos, joka vaikuttaa koko perheen arkeen. Olemme mielellämme tukena tässä elämänmuutoksessa ja mahdollistamme turvallisen hoidon kotiin, kun omaishoitaja haluaa pitää vapaata.

Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä ja haluamme mahdollistaa omaishoitajille vapaan ja tuoda turvallisen ja luotettavan hoidon kotiin.

Kysy rohkeasti lisää, toivottavasti voimme olla arjessa apunasi!

Puh.050 556 2245/Sanna

Omaishoidon tuki
Omaishoidon tuki